Koyunların Yemlenmesi

Koyunların yemlenmesi,koyunculuğa yeni başlayan her koyuncunun kafasında soru işareti barındıran bir konudur.Koyunların gelişimi açısından doğru yemleme çok önemlidir.

 

Koyunlar,sığırlar ve keçiler geviş getiren hayvanlardır.Geviş getiren hayvanların dört mideden oluşan özel bir mide sistemleri bulunmaktadır.Asıl midenin önünde işkembe,börkenek ve kırkbayır vardır.Koyunlar geviş getirme yolu ile tüm besinleri ikinci kez dişlerle çiğneyerek selüloz ve lifli yemleri de değerlendirebilmektedirler.Ön midenin en büyük bölümü olan işkembede ,selüloz ayrışmasını sağlayan mikroorganizmalar bulunmaktadır.Bu mikroorganizmalar işkembedeki kimyasal değişiklere karşı çok hassas olduklarından dolayı koyunların düzenli ve geviş getirmeye elverişli şekilde yemlenleri önemlidir.Yem değişiklikleri ve öğün başına aşırı kesif yemin verilmesi mikroorganizma faaliyetlerini bozarak sindirim sürecinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açar.

 

Koyun gibi geviş getiren bir hayvanı yazın tamamıyla yeşil otla,kışın ise kuru ot ve yulafla beslemek mümkündür.Bunlar dışında çeşitli kaynaklardan elde edilebilecek alternatif yemler de bulunmaktadır.Bunlar diğer yemlere göre daha ucuz olması yönüyle tercih edilebilir.Meyve artıkları,meşe palamutları ve temiz bahçe artıkları koyunların beslenmesinde alternatif olarak kullanılabilir.Çoğu koyunculuk işletmesi emzirme döeminde tahılsız ve kesif yem alımı yapmadan idare edemez.Koyunlar kesif yem yemeden yaşayabilirler fakat iyi bir beslenmeye göre daha düşük verim sağlarlar.Bu durum kaba yem kalitesi düşük durumlarda koyunları ağır bir şekilde etkilemektedir.

 

Ağıl yemlenmesinde günde iki defa yem vermek tercih edilmelidir.Kuru otlar kesif yemler öncesine az miktarda verilmelidir.Kesif yemlerin ise bölünerek 2 veya 3 defada verilmesi uygundur.Böylece sindirim faaliyetleri daha düzenli olacaktır.Yemleme yapılırken verilen yemlerin tartılarak uygun miktarda verilmesi önemlidir.Yemleme miktarının günlere göre tutarlılık göstermesi verim açısından önem arz etmektedir.

 

Çayırlardaki koyunlar yeşil otun su oranından dolayı çok fazla suya ihtiyaç duymazlar.Yağış olmadan dönemlerde ise su verilmesi gereklidir.Özellikle süt emen kuzular mevcut ise ana koyunlara su verilmesi çok önemlidir.Kuru ot ve kesif yem yemlemesinde bir koyunun günlük su ihtiyacı ortalama 5 litre kadardır.Koyunlara su verirken en çok dikkat edilmesi gereken konu ise suların temizliğidir.Koyunlar suların temizliği konusunda çok hassaslardır.Susayan koyunların su kabındaki suyun kirli olmasından dolayı su içmedikleri gözlemlenebilir.Bu yüzden su kabının ve içerisindeki suyun temizliğini ayrıca dikkat etmek gerekmektedir.

  • 21 Haziran 2017 tarihinde yazıldı.
  • 0 yorum yapıldı.
  • 23

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?