Koyunculuk
Koyunculuğa Nasıl Başlanır
Koyunculuğa Nasıl Başlanır?

Koyunlar büyükbaş hayvanlara göre daha küçük ve daha az maliyetli hayvanlar olduğundan hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak isteyenler için doğru bir..

koyunculuk
Koyunculuğun Avantajları ve Sorunları

Koyunculuk,ülkemizde yaygın olarak yürütülen bir hayvancılık faaliyetidir.Yetiştiriciler koyunları genellikle yün, süt, deri ve gübre üretimi için..

kurbanlık küçükbaş
Kurbanlık Koyun,Kuzu ve Koç Beslemesi

Bir kuzu sütten ayrıldıktan damızlık olacaklar,kurbanlık olacaklar,besilik olanlar birbirinden ayrılır.Kuzuların beslenmesinde ilk olarak tamamlayıcı besi yemi,yonca..

koyunlarda doğum öncesi
Koyunlarda Doğum Ortamı Hazırlanması

Koyunlarda doğumun gerçekleşebileceği en sağlıklı ortam açık havadır.Açık havada bakteriyel enfeksiyonların bulaşma olasılığı kapalı ortamda kapılan doğumlara..

koyunlarda ayak hastalıkları
Koyunlarda Ayak Hastalıkları

Koyunlarda ayak hastalıkları,genellikle bulaşıcı ve hızlı yayılan hastalıklardır.Hayvan yetiştiricileri ayak hastalıkları ile mücadele konusunda oldukça bilgili..

koyunlarda yaş
Koyunlarda Yaş Tespiti

Koyunlarda yaş tespiti yapabilmek için diş yapısını incelemek iyi bir yöntemdir.Koyunlarda daimi diş sayısı 32 tanedir.Bunların 8 tanesi alt çenede bulunan kesici..

koyunlarda doğum
Koyunlarda Doğum

Eğer çevre koşulları doğum için elverişli ve kuzu olması gereken yerde ise koyunlarda doğum için dışarıdan ek bir yardım gerekmeyebilir.Koyun doğumları genellikle..

koyunlarda gebelik
Koyunlarda Gebelik

Koyun ile bir koçun çiftleşmesi sonucu erkek ve dişi üreme hücreleri yumurtalık yolunda bir araya gelmektedir.Yumurta hücresine bir adet spermatozoitin girmesiyle gebelik..

Koyun yetiştiriciliği teknikleri
Koyun Yetiştiriciliğinde Üretim Teknikleri

Koyun yetiştiriciliği teknikleri bölgeden bölgeye farklılıklar gösterebilir. Fakat temel olarak her bölge yetiştiricilikleri arasında benzerlikler..

koyunlarda kızgınlık belirtileri
Koyunlarda Kızgınlık

Koyunlarda kızgınlık genelde mevsimlere bağlıdır.Kızgınlık 25-35 saat arasında devam etmektedir.Kızgınlık 14-19 günde bir tekrarlanmaktadır.Eğer sürüde koç..