Arıcılıkta Kullanılan Terimler

Arıcılık faaliyetlerine başlamayı düşünen veya arıcılığa yeni başlamış kişiler arıcılıkta kullanılan temel terimleri iyice öğrenmelidir.Gerek diğer arıcıların tavsiyelerini uygulayabilmek,gerekse yazılı kaynaklardan gerekli araştırmaları yapabilmek için hangi kavramın ne anlama geldiği bilinmelidir.Arıcılıkta kullanılan terimlerden en yaygın olanları şunlardır;

 

Ana Arı:Gelişmiş,yumurtlama kabiliyeti olan dişi arı.

Ana Arı Değiştirme:Ana arı canlıyken yeni bir arı ile değiştirme.

Ana Arı Hücresi:İçinde ana arının geliştiği petek.

Ana Arı Jeli:Ana arının gelişmesi için işçi arıların salgıladığı özel besin.

Ana Arı Kapanı:İşçi arıların geçebildiği,ana arının geçemediği küçük alet.

Ana Arı Maddesi:Ana arının baş bölgesinde bulunan bezlerin salgıladığı koloni davranışında etkisi olan madde.

Ana Arının Öldürülmesi:Bir kovanda istenmeyen veya yaşlanmış olan ana arının işçi arılar tarafından öldürülmesi.

Antenler:Arıların baş bölgesinde bulunan uzamış duyargaları.

Ana Arısızlaştırma:Koloniden ana arının alınması.

Ana Arı Taşıma Kafesi:Küçük tahta ya da tenekeden yapılmış,ana arıların naklinde kullanılan küçük kafesler.

Arı Biti:Arılara fazla zararı olmayan bit.Bu bitin larvaları peteklere zarar verebilmektedir.

Arı Bitkileri:Nektar ve polen içerikleri ile arıların rağbet ettiği bitkiler.

Arıcı:Arı yetiştirme ve bal üretim işini kendine meslek edinmiş tarımcı.

Arı Dansı:Petekler üzerinde ve çiçek toplarken arıların iletişim için yaptığı hareketler.

Arı Felci:Arıların uçma ve diğer fonksiyonları yapmalarına engel olan bir virüsün yol açtığı durum.

Arı Gelişimi:Yumurtadan ergin arıya kadar olan arı evreleri

Arı Kaçıran Aleti:Arıları kovan içinde istenen noktada toplamak için geliştirilen aygıt.Bu aygıt arıların bal dolu peteklerden uzaklaştırılıp balın rahat alınmasını sağlamaktadır.

Arı Kovanı:Tahtadan yapılmış içinde arıların barındığı evcikler.

Arı Maskesi:Arıların sokmalarına karşı arıcıların başlarına giydiği,telden ya da bezden delikli örtü.

Bakire Ana Arı:Çiftleşmemiş ana arı

Bal Peteği:Arıların altıgen olarak arada boşluk bırakmadan ördükleri petek.Arılar petek örme işlemini ortadan başlayarak kenarlara doğru sürdürürler.

Bal Pompası:Süzülmüş olan balı bir tanktan ötekine aktarmada yararlanılan aygıt.,

Bal Mevsimi:Arıların bitkilerden en yüksek düzeyde nektar topladığı dönem.

Bal Süzgeci:Balın geçici olarak dinlendirilip,içerisindeki kalite bozucu maddelerin toplandığı,karıştırıcı ve süzgecin bulunduğu kazan.

Bal Ekstre Makinesi:Peteklerin belirli bir hızda döndürülerek ballarının alınması için geliştirilmiş,elle ya da elektrikle çalışan alet.

Bal Mumu:Arılarda karnın alt kısmında bezlerden salgılanan,petek örmede kullanılan,donup sertleşen mumsu sıvı.

Bal Mumu Güvesi:Arı larvalarını ve petekleri tahrip eden böcek.

Basit Petek:Tahta çerçeveler üzerine bir ucu tutturulmuş şekilde örülen petek.

Çalma:Bir kovandaki arıların başka kovandan bal alması.

Çerçeve:Peteklerin tutturulduğu tahta destekler.

Duman Aleti:Arıları dizginlemek ve sokmalarını önlemek için geliştirilmiş duman veren alet.

Ekstaktör:İçindeki kafeslere ballı peteklerin yerleştirildiği,belirli bir hızda dönme yapan ve balın peteklerden ayrılmasını sağlayan makine.

Erkek Arı:Sayıları her kovanda sınırlı olan,sadece dölleme görevi yapan ve bal toplamayan hortumsuz arılardır.

Hemşire Arı:Larvaları besleyen genç işçi arılardır.

İşçi Arı:Gelişmemiş dişi arı.

Kapan:Ana arının geçemediği,işçi arıların geçebildiği kovan iş aleti.

Arılarda kış kümelenmesi:Kışın arıların sıkı bir küme oluşturarak,ısıyı koruma çalışmalarıdır.

Koloni:Binlerce işçi arı,tek bir ana arı ve yeterli sayıda erkek arıdan oluşan arı grubudur.

Mühürlenmiş Bal Peteği:Üzerleri mum ile kapatılmış,içi bal dolu peteklerdir.

Mühürlenmiş Yavru Arı:Pupa evresinde peteği mumlanmış,kapatılmış yavru.

Polen Kapanı:Kovan girişlerine konan,arıların bacaklarında getirdiği çiçek tozlarını toplamak için yapılmış alet.

Pupa:Arıların ergin dönemden önceki larva döneminden sonraki gelişme evresi.

Süzülmüş Bal:Isıtılan ve sonra da soğutulup,içinde saflığını bozucu herhangi bir madde bırakılmayan,filtre edilmiş baldır.

Temizlik uçuşu:Uzun kış aylarında kovan içinde kapalı kalmış olan arıların güneşli zamanlarda kovan içindeki artıkları temizlemek için yaptıkları uçuş.

Yaban Arıları:Kendi yapmış oldukları yuvalarına polen toplayan,yenilebilecek bal depolamayan böcek türleri.

Yemlik Bölümü:Balla dolu peteklerin bulunduğu kovan bölümü.

Yumurtlayan İşçi Arılar:Koloninin uzun süre ana arısız kalması sonucu bazı işçi arıların yumurtlama faaliyetine girişmesi.

 

  • 14 Temmuz 2018 tarihinde yazıldı.
  • 0 yorum yapıldı.
  • 3

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?